Skup udziałów w mieszkaniu Warszawa

Kupujemy udziały w mieszkaniach w Warszawie i okolicach. Zajmujemy się także sprawami problematycznymi dotyczącymi własności nieruchomości w częściach ułamkowych i we współwłasności w nieruchomości w Warszawie. Gwarantujemy, że transakcja kupna udziałów w mieszkaniu będzie przeprowadzona w ekspresowym tempie (warunkiem jest dysponowanie kompletem wymaganych przez notariusza do sporządzenia umowy notarialnej dokumentów).

Prowadzimy skup udziałów w mieszkaniach w Warszawie:

– zadłużonych,
– lokalowych – gdzie tytułem prawnym jest spółdzielczo – własnościowe prawo do lokalu ,
– do remontu,

a także, skupujemy udziały w spadku w Warszawie.

Prawo własności jest najszerszym uprawnieniem, posiadanym przez właściciela w stosunku do nieruchomości. Jeżeli własność nieruchomości przysługuje niepodzielnie kilku osobom mamy do czynienia ze współwłasnością. W przypadku zaistnienia sporu lub niemożliwości polubownego załatwiania spraw dotyczących mieszkania i uzyskania porozumienia między współwłaścicielami nieruchomości sprzedaż posiadanych udziałów okazuje się jednym z możliwych do zastosowania rozwiązań.

Sprzedaż udziału doprowadzi do zlikwidowania konfliktu, otrzymania gotówki co w konsekwencji doprowadzi do zakończenia sporów i problemów.

Wycena udziałów dokonywana jest niezwłocznie przez naszego pracownika bez żadnych zbędnych opłat.
Oferujemy darmową pomoc i obsługę prawną związaną z realizacją przedsięwzięcia sprzedaży udziałów w nieruchomościach w przypadku skomplikowanych stanów faktycznych i prawnych.

 

Skupujemy udziały w mieszkaniach w Warszawie i okolicach bez względu na ich stan prawny lub techniczny.

Zajmujemy się również skupem udziałów w nieruchomościach w całej Polsce – http://grb-nieruchomosci.pl/skup-udzialow-w-nieruchomosciach/