Dokumenty

Lista wymaganych dokumentów do sprzedaży mieszkania w Warszawie:

  • podstawa nabycia w formie aktu notarialnego lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • numer Księgi Wieczystej mieszkania,
  • zaświadczenie o zaległościach w czynszu,
  • zaświadczenie z Urzędu Miasta o braku osób zameldowanych w nieruchomości,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o podatku od spadków i darowizn (jeżeli podstawą nabycia spadek lub darowizna),
  • dowód osobisty,
  • numer rachunku do przelewu

W pierwszej kolejności dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: warszawa@grb-nieruchomosci.pl
Na podstawie powyższych dokumentów notariusz sporządzi umowę sprzedaży mieszkania, którą prześlemy do Państwa kilka dni przed czynnościami notarialnymi.