Kategorie
Bez kategorii

Prawo pierwokupu nieruchomości

Prawo pierwokupu nieruchomości jest obciążeniem dla sprzedającego i kupującego a jednocześnie zabezpieczeniem tego, na czyją rzecz to prawo jest ustanowione.

Na czym polega prawo pierwokupu ?

Prawo pierwokupu jest zastrzeżeniem umownym, polegającym na prawie nabycia nieruchomości w pierwszej kolejności gdyby strona sprzedająca zdecydowała się na sprzedaż posiadanego majątku.

Prawo pierwokupu nieruchomości powinno być ujawnione w księdze wieczystej wskutek podpisania aktu notarialnego, bowiem to najlepszy sposób na ochronę interesów uprawnionego z prawa pierwokupu.

Aby ujawnić w księdze wieczystej umowne prawo pierwokupu, umowa zawarta pomiędzy właścicielem a uprawnionym z tego prawa musi być zawarta przynajmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

 Oznacza to konieczność potwierdzenia przez notariusza,, że osoby podpisujące umowę złożyły własnoręczny podpis w jego obecności.

Na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości jest miesiąc, zatem w przypadku zdecydowania się na wykonanie przysługującego prawa pierwokupu należy zgromadzić w tym celu odpowiednie środki finansowe.
Prawo pierwokupu często zniechęca kupujących mieszkania do ich zakupu z uwagi na konieczność oczekiwania w stanie niepewności czy uprawniony z prawa pierwokupu swojego prawa nie wykona. Potencjalni kupujący tracą nie tylko czas, ale i pieniądze, bowiem to oni jako strona kupująca pokrywają koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy przedwstępnej nieruchomości.

Czy jest jakiś sposób na ominięcie prawa pierwokupu ?

Kupujący chce nabyć nieruchomość, która jest obciążona prawem pierwokupu nieujawnionym w księdze wieczystej nieruchomości. Możliwością na ominięcie prawa pierwokupu i przekazanie jej wskazanej przez właściciela nieruchomości osobie jest umowa darowizny. Dotyczy to także osób prawnych – osoby prawne również mogą otrzymać nieruchomość w darowiźnie.

Jeżeli nieruchomość jest przekazana jako darowizna wówczas prawo pierwokupu nie obowiązuje. Prawo pierwokupu aktualizuje się dopiero w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości a zatem zastrzeżenie prawa pierwokupu nieruchomości dotyczy tylko umowy sprzedaży.

 

Konsekwencje naruszenia prawa pierwokupu

To jakie konsekwencje zostaną poniesione przez właściciela nieruchomości, który dokonał jej sprzedaży z pominięciem prawa pierwokupu zależy od tego kto był miał prawo w pierwszej kolejności nabyć nieruchomość.

Jeżeli prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego to umowa sprzedaży nieruchomości zawarta w formie aktu notarialnego jest bezwzględnie nieważna.

Jeżeli prawo pierwokupu przysługuje innym podmiotom niż Skarb Państwa w razie pominięcia prawa pierwokupu powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza, dla osoby uprawnionej, która poniosła szkodę ze względu na to że liczyła na zawarcie umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *