Kategorie
Bez kategorii

Czy warto sprzedać mieszkanie w Warszawie do skupu mieszkań?

Agencje nieruchomości i inne firmy oferujące sprzedaż mieszkań w Warszawie prezentują mieszkania w różnych dzielnicach Warszawy często w sposób bardzo wyszukany aby zachęcić potencjalnego kupującego do obejrzenia zdjęć mieszkania i wykonania telefonu w celu umówienia się na spotkanie prezentacyjne. Wystawione w Internecie oferty mieszkań w Warszawie mają wykonane piękne zdjęcia, które przyciągają uwagę i zachęcają do przeczytania pozostałych informacji o mieszkaniu. Często jednak zdarza się, że oferowane w Warszawie mieszkania mają zawyżone ceny w celu możliwości jej obniżenia podczas negocjacji, w trakcie albo już po osobistym obejrzeniu mieszkania lub też z uwagi na doliczaną prowizję od sprzedaży mieszkania.

Sprzedawca mieszkania, który zlecił jego sprzedaż agencji nieruchomości czy firmie zajmującej się sprzedażą mieszkań w Warszawie czeka cierpliwie nawet kilka miesięcy aż znajdzie się chętny na mieszkanie. Po kilku lub kilkunastu miesiącach cena zostaje zmniejszona co ma zachęcić kupujących do skorzystania z oferty.

W efekcie okazuje się, że cena mieszkania jest porównywalna w stosunku do tej, którą proponował skup mieszkań w Warszawie.

Odpowiedź na pytanie czy skorzystać ze skupu mieszkań oferującego średnio około 80% wartości nieruchomości czy też skorzystać z usług agencji pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, które pobiera prowizję od sprzedaży zależy gównie od tego czy istnieje konieczność szybkiej i efektywnej sprzedaży mieszkania i czy chce się zaangażować osobiście w jego sprzedaż czy też nie.

Powstaje zatem pytanie czy warto czekać miesiącami na klienta chcącego zakupić oferowane mieszkanie czy nie lepiej skorzystać z ofert skupu mieszkań w Warszawie?

Wszystko zależy od tego czy można pozwolić sobie na oczekiwanie na kupującego czy pilnie potrzebuje się uzyskać pieniądze ze sprzedaży mieszkania.

Kiedy skorzystać z szybkiego skupu mieszkań za gotówkę?

Pilna potrzeba sprzedaży mieszkania i konieczność uzyskania błyskawicznie pieniędzy jest ma decydujące znaczenie w odpowiedzi na pytanie czy skorzystać ze skupu mieszkań.

Skup mieszkań w Warszawie dokonywany jest często za gotówkę co oznacza, że nie trzeba czekać aż potencjalny kupujący uzyska kredyt hipoteczny na zakup mieszkania bowiem firmy oferujące skup mieszkań za gotówkę posiadają środki finansowe na jej zakup i płacą za kupione mieszkanie niezwłocznie po transakcji.

Ponadto, nie ma konieczności korzystania z usług prawników w celu ustalenia i analizy dokumentów koniecznych do sprzedaży bowiem firmy skupująca mieszkania w Warszawie wszelkich informacji dotyczących tego jakie dokumenty skompletować i gdzie należy je uzyskać takich informacji udzieli.

Kategorie
Bez kategorii

Prawo pierwokupu nieruchomości

Prawo pierwokupu nieruchomości jest obciążeniem dla sprzedającego i kupującego a jednocześnie zabezpieczeniem tego, na czyją rzecz to prawo jest ustanowione.

Na czym polega prawo pierwokupu ?

Prawo pierwokupu jest zastrzeżeniem umownym, polegającym na prawie nabycia nieruchomości w pierwszej kolejności gdyby strona sprzedająca zdecydowała się na sprzedaż posiadanego majątku.

Prawo pierwokupu nieruchomości powinno być ujawnione w księdze wieczystej wskutek podpisania aktu notarialnego, bowiem to najlepszy sposób na ochronę interesów uprawnionego z prawa pierwokupu.

Aby ujawnić w księdze wieczystej umowne prawo pierwokupu, umowa zawarta pomiędzy właścicielem a uprawnionym z tego prawa musi być zawarta przynajmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

 Oznacza to konieczność potwierdzenia przez notariusza,, że osoby podpisujące umowę złożyły własnoręczny podpis w jego obecności.

Na wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości jest miesiąc, zatem w przypadku zdecydowania się na wykonanie przysługującego prawa pierwokupu należy zgromadzić w tym celu odpowiednie środki finansowe.
Prawo pierwokupu często zniechęca kupujących mieszkania do ich zakupu z uwagi na konieczność oczekiwania w stanie niepewności czy uprawniony z prawa pierwokupu swojego prawa nie wykona. Potencjalni kupujący tracą nie tylko czas, ale i pieniądze, bowiem to oni jako strona kupująca pokrywają koszty sporządzenia aktu notarialnego umowy przedwstępnej nieruchomości.

Czy jest jakiś sposób na ominięcie prawa pierwokupu ?

Kupujący chce nabyć nieruchomość, która jest obciążona prawem pierwokupu nieujawnionym w księdze wieczystej nieruchomości. Możliwością na ominięcie prawa pierwokupu i przekazanie jej wskazanej przez właściciela nieruchomości osobie jest umowa darowizny. Dotyczy to także osób prawnych – osoby prawne również mogą otrzymać nieruchomość w darowiźnie.

Jeżeli nieruchomość jest przekazana jako darowizna wówczas prawo pierwokupu nie obowiązuje. Prawo pierwokupu aktualizuje się dopiero w momencie odpłatnego zbycia nieruchomości a zatem zastrzeżenie prawa pierwokupu nieruchomości dotyczy tylko umowy sprzedaży.

 

Konsekwencje naruszenia prawa pierwokupu

To jakie konsekwencje zostaną poniesione przez właściciela nieruchomości, który dokonał jej sprzedaży z pominięciem prawa pierwokupu zależy od tego kto był miał prawo w pierwszej kolejności nabyć nieruchomość.

Jeżeli prawo pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnego to umowa sprzedaży nieruchomości zawarta w formie aktu notarialnego jest bezwzględnie nieważna.

Jeżeli prawo pierwokupu przysługuje innym podmiotom niż Skarb Państwa w razie pominięcia prawa pierwokupu powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza, dla osoby uprawnionej, która poniosła szkodę ze względu na to że liczyła na zawarcie umowy.

Kategorie
Bez kategorii Nieruchomości

Czy skup nieruchomości i agencja nieruchomości to tożsame pojęcia?

Skup nieruchomości i agencja nieruchomości nie są pojęciami pokrywającymi się. Przewaga skupu nieruchomości nad agencjami jest znacząca. Skorzystanie z oferty firmy zajmującej się skupem nieruchomości jest korzystniejsze w porównaniu z agencją. Kupujący ma bezpośredni kontakt z osobą decyzyjną, która jako przedstawiciel firmy będzie stroną w umowie sprzedaży nieruchomości i po ustaleniu ceny zakupu to właśnie z nim kupujący spotka się u notariusza. Jeżeli między sprzedającym a inwestorem dojdzie do porozumienia w zakresie ceny oraz sprzedający dysponuje odpowiednimi dokumentami to umowę sprzedaży ze skupem nieruchomości można zawrzeć bardzo szybko, nawet kolejnego dnia. Agencje natomiast dopiero poszukują nabywcy nieruchomości dla właściciela, który chce sprzedać swoją nieruchomość co wiąże się często z upływem długiego czasu.

Jakie są różnice między skupem nieruchomości a agencją?

Skupy nieruchomości są prowadzone przez firmy zajmujące się tylko kupowaniem mieszkań i innych nieruchomości oraz ich odsprzedażą, wynajmem lub wykorzystywaniem w inny sposób na własny użytek.  Agencje natomiast nie kupują nieruchomości a poszukują odpowiedniego nabywcy po ustalonej cenie co oznacza, że pośredniczą między kupującym a sprzedającym w transakcji sprzedaży i pobierają za to ustaloną prowizję.

Skupy nieruchomości posiadają własny kapitał na zakup sprzedawanego przez klienta mieszkania, nie potrzebują pozyskiwać pieniędzy z kredytów co powoduje, że w skupie nieruchomości można sprzedać mieszkanie bardzo szybko i jeśli klient posiada komplet dokumentów wymaganych przez notariusza można umówić się na podpisanie aktu notarialnego nawet kolejnego dnia.  Agencje nieruchomości najczęściej nie posiadają swojego kapitału a główna działalność opiera się na pośredniczeniu w zawarciu umowy między stronami transakcji.

Skup nieruchomości
Skup nieruchomości

Ponadto skupy nieruchomości najczęściej oferują wyższą cenę za nieruchomość oraz oferują bezpłatną pomoc prawną związaną z przeprowadzaną transakcją a także pomagają w skompletowaniu wymaganych przez notariuszy dokumentów do sprzedaży. Agencje nieruchomości po podpisaniu umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości wystawiają ogłoszenia na różnych portalach w internecie oraz w prasie lub w inny sposób poszukują nabywcy na nieruchomość i zajmują się wszystkimi sprawami związanymi z nieruchomością. Jest to niekorzystny sposób na sprzedaż nieruchomości jeżeli klientowi zależy na szybkiej sprzedaży ze względu  na to, że zanim znajdzie się odpowiedni nabywca upływa wiele czasu a właściciel ponosi koszty utrzymania nieruchomości.

Skorzystanie z oferty skupu nieruchomości jest korzystniejsze w porównaniu z ofertą agencji nieruchomości.

Korzyści jakie ma sprzedający podejmując współpracę ze skupem nieruchomości:

a/ ustalenia dotyczące ceny dokonywane są bezpośrednio z osobą, która stawi się u notariusza jako kupujący

d/ decyzja o zakupie nieruchomości jest podejmowana szybko, najczęściej na podstawie zdjęć i danych ujawnionych w księdze wieczystej nieruchomości

e/ podpisanie umowy u notariusza jest możliwe nawet kolejnego dnia

f/skupy nieruchomości nie pobierają żadnych prowizji związanych ze sprzedażą a koszty sporządzenia umowy notarialnej jak to jest zwyczajowo przyjęte ponosi kupujący

g/jeżeli stan prawny nieruchomości jest skomplikowany firma skupująca nieruchomości udziela niezbędnych porad i bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie transakcji sprzedaży

Kategorie
Nieruchomości

Szybka sprzedaż nieruchomości do skupu.

Sprzedaż mieszkania to często spory problem. Znalezienie nabywcy, który będzie chętny zapłacić naszą cenę może być w niektórych sytuacjach delikatnie mówiąc – nierealne.

Po pierwsze potrzeba do tego dużo czasu, trwa to miesiące, niekiedy nawet lata. Czasami jednak jesteśmy postawieni w niewygodnej sytuacji – jesteśmy zadłużeni i potrzebujemy w tej chwili gotówki ze sprzedaży nieruchomości, albo planujemy wyjazd z kraju i nie możemy czekać, aż znajdzie się zainteresowany na nasze mieszkanie.

Po drugie musimy podpisać umowę z biurem nieruchomości, ponieważ sprzedaż naszego mieszkania na własną rękę może okazać się czasem zmarnowanym. Nie posiadamy odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Co wytwarza dodatkowe koszta.

Po trzecie każdy potencjalny klient obawia się jakichkolwiek wzmianek, wpisów, obciążeń w Księdze Wieczystej. Przez to grono potencjalnych kupujących kurczy się w oczach.

W takiej sytuacji można się zastanowić nad opcją szybkiej sprzedaży nieruchomości. Zajmują się tym specjalne firmy skupujące nieruchomości. Cała procedura zajmie dosłownie kilka dni, jednak nie ma nic za darmo. Na początku firma prowadząca skup nieruchomości musi oszacować rynkową wartość nieruchomości, a w następnej kolejności jest czas na ustalenie warunków zapłaty ceny między firmą skupującą mieszkanie, a sprzedającym. Firma taka nie zapłaci nam 100% wartości rynkowej za to mieszkanie, a mniej więcej 80%. Taka jest cena ekspresowej sprzedaży, nie istnieje inna opcja odsprzedaży mieszkania w tak krótkim czasie, a taka firma musi później na nabytej od nas nieruchomości także coś zarobić, nie ma pewności czy mieszkanie zdoła odsprzedać po trzech miesiącach, czy po trzech latach. W związku z tym całkowicie zrozumiałe jest, że prowizja musi być odpowiednio wysoka.

Jeśli dysponujemy czasem i nie musimy sprzedawać od razu to należałoby najpierw poszukać tradycyjnych metod sprzedaży mieszkania, lecz jeśli zależy nam na czasie to takie wyjście będzie jedynym dobrym posunięciem.

Jasna sprawa, takie firmy nie zajmują się tylko i wyłącznie skupem nieruchomości w Warszawie, ale także są zainteresowane pozostałymi nieruchomościami w dużych miastach – domami, wielkimi kompleksami budynków bądź po prostu wolnymi działkami. W przypadku większych inwestycji jest możliwość negocjacji z przedstawicielami szybkiego skupu nieruchomości za gotówkę w celu uzyskania ceny zadawalającej dla obu stron. Nie ma przepisu że prowizja za każdym razem wynosi 20% rynkowej ceny nieruchomości. Jeśli jest to nadzwyczaj atrakcyjna lokalizacja czy budynek z rozgłosem, to taka firma będzie z pewnością zainteresowana negocjacjami. Firmy zajmujące się ekspresowym skupem nieruchomości będą też zainteresowane nieruchomościami z kredytem na które po prostu nie ma szans w inny sposób znaleźć nabywcy. Z pomocą takiej firmy zdołamy sprzedać nawet takie mieszkanie, wymagające fundamentalnego remontu czy też po prostu zdewastowane. Z takiego rodzaju nieruchomościami – wymagającymi remontu lub zadłużonymi – jest największy kłopot podczas odsprzedaży, toteż sprzedaż mieszkania większej firmie będzie w takiej sytuacji bez wątpienia ciekawym rozwiązaniem.

Kategorie
Finanse

Pożyczka pod zastaw nieruchomości – kilka słów o produkcie pozabankowym.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości staje się ogólnodostępnym instrumentem finansowym. Wystarczy posiadać prawo własności do nieruchomości by móc skorzystać z pożyczki zabezpieczonej na tym prawie. Czy opłaca się zaciągać pożyczkę w instytucji pozabankowej? 

W czasach gdzie powszechna jest wymiana informacji między instytucjami finansowymi i bankami powstaje problem by uzyskać pożyczkę bankową jeżeli nasza ocena punktowa w BIK jest zaniżona. Wystarczyło kilkunastodniowe opóźnienie w płatnościach rat i już mamy zamkniętą furtkę do instytucji bankowych. W takiej sytuacji nie wszystko stracone, ponieważ mamy dostęp do pożyczki pod zastaw nieruchomości – sprawdź!

Czym jest pożyczka prywatna pod zastaw i z kim mamy do czynienia?

Prywatna pożyczka pod zastaw nieruchomości to produkt pozabankowy, który jest podobny do pożyczki hipotecznej, ale posiada uproszczoną procedurę i dużą przyznawalność. Weryfikacja odbywa się w ciągu kilu godzina na podstawie numeru Księgi Wieczystej i zdjęcia nieruchomości. Trzeba również zaznaczyć, że pożyczki pozabankowe są nieco droższe od produktów bankowych, ale pożyczkodawcy są bardziej elastyczni, przez co, można wynegocjować lepsze warunki i dogodniejszy okres spłaty.

Pożyczkodawca czy firma parabankowa to nic innego  jak osoba prywatna z obszernym kapitałem, prowadząca działalność gospodarczą z zakresu finansowania pozabankowego. Z jednej strony, dzięki takiej formie udzielania pożyczek zyskujemy, z drugiej musimy do tego dopłacić, przez co mamy zagwarantowany szybki dostęp do gotówki.

Bezpieczeństwo i opłacalność transakcji.

Na pierwszą część tego pytania musimy sobie odpowiedzieć sami. Jeżeli musimy w szybkim czasie uzyskać dostęp do środków to pożyczka pod zastaw jest dla nas najlepszym rozwiązaniem. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy na stronie takiej firmy i jej pracownik przeprowadzi nas przez całą procedurę

Każda umowa pożyczkowa i umowa ustanowienia hipoteki zawierana jest w kancelarii notarialnej, więc w tym zakresie możemy być spokojni. W internet i telewizji możemy spotkać się z informacjami na temat nierzetelnych firm udzielających pożyczek pod zastaw, ale w każdej branży możemy się doszukiwać osób, które nie do końca mają dobre zamiary. Nie można wszystkich wrzucać do jednego worka i uogólniać. Na polskim rynku jest na tyle dużo firm pożyczkowych, że przy odrobinie wysiłku, możemy odsiać ziarno od plew.

Kategorie
Bez kategorii

Niechciany lokator w mieszkaniu w Warszawie.

Skup mieszkań w Warszawie dotyczy często nieuregulowanych stanów prawnych nieruchomości czy też innych wad prawnych mieszkania. Jednym, często spotykanym problemem, z którym borykają się właściciele mieszkań w Warszawie są niechciani lokatorzy czyli osoby zajmujące mieszkanie beż żadnego tytułu prawnego w szczególności ze względu na wypowiedzianą już umowę najmu takiego mieszkania. Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania mogło nastąpić bez względu na przyczynę czy to ze względu na urządzanie imprez i powodowanie hałasu czy ze względu na niepłacenie umówionego czynszu.

Jak usunąć nieuczciwego lokatora z mieszkania w Warszawie?

Jeżeli w mieszkaniu w Warszawie znajduje się niechciany lokator w pierwszej kolejności należy wezwać go do opuszczenia i wydania mieszkania właścicielowi. Wezwanie do opróżnienia i opuszczenia mieszkania musi być zgodne z prawem i nie może wiązać się z nękaniem nachodzeniem czy tym bardziej grożeniem byłemu najemcy mieszkania.

Drugi krok do odzyskania zajmowanego mieszkania przez niechcianego lokatora.

Jeżeli wezwania do opuszczenia mieszkania nie przyniosły żadnego skutku a niechciany lokator nadal nie zamierza wyprowadzić się z zajmowanego mieszkania konieczne będzie skierowanie pozwu do sądu o opróżnienie mieszkania w celu uzyskania wyroku eksmisyjnego, na podstawie którego zgodnie z przepisami prawa będzie można odzyskać własne mieszkanie w Warszawie i dokonać eksmisji niechcianego lokatora za pomocą komornika.

Niestety uzyskanie wyroku eksmisyjnego wiąże się z upływem czasu, w którym właściciel najczęściej nie uzyskuje wynagrodzenia za korzystanie z mieszkania. Sytuacja taka jest bardzo nieprzyjemna i niekorzystna dla właściciela bowiem musi on stawiać się w Sądzie, składać oświadczenia, kompletować dowody co jest nie tylko czasochłonne ale także kosztowne.

Właściciele mieszkań w Warszawie często borykają się z problemami nierzetelnych lokatorów, którzy na pierwszy rzut oka wydają się poważnymi i odpowiedzialnymi ludźmi a po kilku miesiącach okazują się być lekkomyślni i nieodpowiedzialni. Napływ osób z mniejszych miejscowości do Warszawy w celach najczęściej zarobkowych powoduje, że warszawski rynek mieszkań na wynajem jest bardzo nasycony i dla każdego chętnego znajdzie się na tym rynku odpowiednie mieszkanie. Nie każdy jednak właściciel wynajmowanego mieszkania w Warszawie jest zadowolony i pozytywnie ocenia współpracę z lokatorami wynajmującymi mieszkanie. Lokatorzy często za wynajem mieszkań nie płacą w terminie, niszczą oddane do używania przedmioty znajdujące się w mieszkaniu  czy też w ogóle unikają kontaktu.

Na nic zdają się prośby o zwrot mieszkania i jego opuszczenie i często jedyną drogą do odzyskania swojej własności jest kosztowna i długotrwała droga sądowa.

Eksmisja tylko zgodnie z prawem.

W celu odzyskania własnego mieszkania w Warszawie właściciel musi skorzystać z pomocy komornika. Po uzyskaniu wyroku eksmisyjnego, po jego uprawomocnieniu się należy z tym dokumentem zgłosić się do komornika i złożyć wniosek o eksmisje niechcianego lokatora.

Komornik przeprowadzi wszystkie czynności eksmisyjne, opróżni lokal w asyście policji i wyda go właścicielowi mieszkania.

To jedyna zgodna z prawem droga do odzyskania swojej własności.

Eksmisja lokatora

Niedopuszczalne praktyki właścicieli. 

Właściciele mieszkań często zirytowani i zniecierpliwieni dopuszczają się praktyk w celu odzyskania własnego mieszkania, które niekoniecznie są zgodne z prawem. Zakazane jest nachodzenie lokatora w mieszkaniu i nękanie go. Zakazane jest także wyrzucanie prywatnych rzeczy nierzetelnych lokatorów na korytarz i zmiana zamków i tym bardziej zakazana jest przemoc i groźby jej użycia.

Gdy niechciany lokator nie ma dokąd iść.

Sąd przed wydaniem wyroku eksmisyjnego sprawdza sytuację prawną byłego nierzetelnego najemcy mieszkania w Warszawie. Jeżeli niechciany lokator nie ma innego miejsca, do którego może się przenieść wówczas Sąd może przyznać mu mieszkanie socjalne określane jako lokal socjalny. Procedura uzyskania lokalu socjalnego trwa czasem bardzo długo, często nawet latami dlatego sytuacja właściciela mieszkania w Warszawie nie należy do komfortowych.

Przyznanie lokalu zastępczego jest obowiązkowe w przypadku kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych, małoletnich oraz osób chorych. Dlatego też w przypadku, gdyby nierzetelnym najemcą, który nie chce opuścić mieszkania okazała się jedna z wymienionych osób przyznanie lokalu zastępczego przez Sąd będzie nieuniknione i spowoduje wydłużenie czasu odzyskania własnego mieszkania przez właściciela.

Z uwagi na niechcianych lokatorów właściciele mieszkań często decydują się na sprzedaż mieszkania z lokatorem w Warszawie z tzw. lokatorem bowiem bywa, że nie mają środków finansowych na walkę z niefrasobliwymi najemcami lub zwyczajnie nie mają na to psychicznej siły.

Jak się okazuje skup mieszkań w Warszawie to nie tylko intratna inwestycja ale często także problemy, których rozwiązanie jest często trudne ze względu na sytuację prawną i wiążę się z nakładami finansowymi.