Kategorie
Bez kategorii Nieruchomości

Czy skup nieruchomości i agencja nieruchomości to tożsame pojęcia?

Skup nieruchomości i agencja nieruchomości nie są pojęciami pokrywającymi się. Przewaga skupu nieruchomości nad agencjami jest znacząca. Skorzystanie z oferty firmy zajmującej się skupem nieruchomości jest korzystniejsze w porównaniu z agencją. Kupujący ma bezpośredni kontakt z osobą decyzyjną, która jako przedstawiciel firmy będzie stroną w umowie sprzedaży nieruchomości i po ustaleniu ceny zakupu to właśnie z nim kupujący spotka się u notariusza. Jeżeli między sprzedającym a inwestorem dojdzie do porozumienia w zakresie ceny oraz sprzedający dysponuje odpowiednimi dokumentami to umowę sprzedaży ze skupem nieruchomości można zawrzeć bardzo szybko, nawet kolejnego dnia. Agencje natomiast dopiero poszukują nabywcy nieruchomości dla właściciela, który chce sprzedać swoją nieruchomość co wiąże się często z upływem długiego czasu.

Jakie są różnice między skupem nieruchomości a agencją?

Skupy nieruchomości są prowadzone przez firmy zajmujące się tylko kupowaniem mieszkań i innych nieruchomości oraz ich odsprzedażą, wynajmem lub wykorzystywaniem w inny sposób na własny użytek.  Agencje natomiast nie kupują nieruchomości a poszukują odpowiedniego nabywcy po ustalonej cenie co oznacza, że pośredniczą między kupującym a sprzedającym w transakcji sprzedaży i pobierają za to ustaloną prowizję.

Skupy nieruchomości posiadają własny kapitał na zakup sprzedawanego przez klienta mieszkania, nie potrzebują pozyskiwać pieniędzy z kredytów co powoduje, że w skupie nieruchomości można sprzedać mieszkanie bardzo szybko i jeśli klient posiada komplet dokumentów wymaganych przez notariusza można umówić się na podpisanie aktu notarialnego nawet kolejnego dnia.  Agencje nieruchomości najczęściej nie posiadają swojego kapitału a główna działalność opiera się na pośredniczeniu w zawarciu umowy między stronami transakcji.

Skup nieruchomości
Skup nieruchomości

Ponadto skupy nieruchomości najczęściej oferują wyższą cenę za nieruchomość oraz oferują bezpłatną pomoc prawną związaną z przeprowadzaną transakcją a także pomagają w skompletowaniu wymaganych przez notariuszy dokumentów do sprzedaży. Agencje nieruchomości po podpisaniu umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości wystawiają ogłoszenia na różnych portalach w internecie oraz w prasie lub w inny sposób poszukują nabywcy na nieruchomość i zajmują się wszystkimi sprawami związanymi z nieruchomością. Jest to niekorzystny sposób na sprzedaż nieruchomości jeżeli klientowi zależy na szybkiej sprzedaży ze względu  na to, że zanim znajdzie się odpowiedni nabywca upływa wiele czasu a właściciel ponosi koszty utrzymania nieruchomości.

Skorzystanie z oferty skupu nieruchomości jest korzystniejsze w porównaniu z ofertą agencji nieruchomości.

Korzyści jakie ma sprzedający podejmując współpracę ze skupem nieruchomości:

a/ ustalenia dotyczące ceny dokonywane są bezpośrednio z osobą, która stawi się u notariusza jako kupujący

d/ decyzja o zakupie nieruchomości jest podejmowana szybko, najczęściej na podstawie zdjęć i danych ujawnionych w księdze wieczystej nieruchomości

e/ podpisanie umowy u notariusza jest możliwe nawet kolejnego dnia

f/skupy nieruchomości nie pobierają żadnych prowizji związanych ze sprzedażą a koszty sporządzenia umowy notarialnej jak to jest zwyczajowo przyjęte ponosi kupujący

g/jeżeli stan prawny nieruchomości jest skomplikowany firma skupująca nieruchomości udziela niezbędnych porad i bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie transakcji sprzedaży

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *